Tiivistelmä

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ tavoittaa Itä-Suomessa 19 % väestöstä. Määrä on lievästi kasvanut, mutta jää kuitenkin valtakunnallisesta tavoitteesta, joka on 20 %. Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan lasten ja nuorten lisäksi hoitolaitosten ja yritysten henkilökuntaa. Suuri yleisö tavoitetaan messuilla ja muissa yleisötapahtumissa. Kuntatasolla turvallisuusviestinnän tavoittavuudessa on suuria eroja, sillä vähimmillään kunnan väkilukuun suhteutettuna on tavoitettu vain 4 % asukkaista, kun parhaimmillaan tavoittavuus on ollut 64 %.