Vuorohoidossa olevat esiopetusoppilaat

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Mitkä ovat osallistumattomuuden taustalla olevat syyt?

Vuorohoidossa olevista lapsista lähes kaikki olivat esiopetuksessa.

Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautinen päivähoito on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat säännöllisesti vuorotyössä tai opiskelevat iltaisin. Vuorohoidossa hoitoaika muodostuu vanhempien etukäteen toimittaman työvuoroluettelon tai oppilaitoksen opiskeluohjelman mukaan. Vanhemman vapaa-, loma- tai sairaspäivinä ei tarjota vuorohoitoa. Viime vuosina vuorohoidon tarve vaikuttaa kunnissa lisääntyneen, mikä johtuu epäsäännöllisistä työajoista ja pätkätöistä sekä ehkä vielä samanaikaisesta opiskelusta. Kyselyssä selvitettiin ainoastaan vuorohoidossa olevien esiopetukseen osallistumista, ei vuorohoidon määrää. Suurin osa vastanneista kunnista järjesti vuorohoitoa.

Syksyllä 2015 vastanneiden kuntien mukaan vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten määrä oli Itä-Suomessa 279 lasta, eli vajaa 15 prosenttia suomen esiopetusikäisistä vuorohoidossa olevista lapsista. Heistä esiopetukseen osallistuivat pääsääntöisesti lähes kaikki.