6 v. ikäluokan ennustettu muutos

Lapin aluehallintovirasto

Miten 6-vuotiaiden ikäluokan on ennustettu muuttuvan?

Kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä vuoden 2017 jälkeen koko maassa, Lapissa koko maata suhteellisesti enemmän.

Tilastokeskuksen lokakuun lopulla 2015 julkaiseman väestöennusteen perusväkilukuina ovat olleet vuoden 2014 lopun kunnittaiset toteutuneet väkiluvut, joiden pohjalta ennusteet on laadittu. Tässä esityksessä kuusivuotiaiden määrää verrattiin kuitenkin toteutuneeseen vuoden 2015 tietoon, koska tieto oli saatavilla. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennustetta tarkasteltiin vuoteen 2025 asti.

Vuoden 2015 lopussa Lapissa oli 1 978 kuusivuotiasta lasta. Ennusteen mukaan ikäluokan koko pysyy Lapissa lähes nykyisellään vielä parisen vuotta ja alkaa sitten laskea niin, että vuonna 2 025 kuusivuotiaita olisi noin 180 lasta vähemmän kuin vuonna 2015. Lapissa vähennys olisi suhteellisesti suurempi (yli 9 %) kuin Manner-Suomessa, jossa se olisi viitisen prosenttia.

Seutukunnittain ja kunnittain on suuria vaihteluja. Seutukunnista ainoastaan Tunturi-Lapissa kuusivuotiaiden määrä ei laskisi. Prosentuaalisesti vähennys olisi suurinta Ranualla ja Sallassa, molemmissa yli 30 prosenttia. Myös Simossa vähennys olisi lähes 30 prosenttia. (Taulukko 2.6.)

Taulukko 2.6. Kuusivuotiaiden ikäluokan koko vuonna 2015 ja ennuste vuosille 2016−2025

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne 2015 ja Väestöennuste 2015−2040