Esiopetukseen osallistumattomat

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka moni esiopetusikäinen ei osallistunut esiopetukseen 2015?

Lapissa on kuntien ilmoituksen mukaan vain neljä lasta, jotka eivät osallistu esiopetukseen. Myös koko maassa esiopetukseen osallistumattomien määrä on hyvin vähäinen.

Esiopetukseen osallistumattomien määrää ja syitä kysyttiin valtakunnallisessa peruspalvelujen arvioinnin kolmen arviointikohteen yhteisessä kyselyssä, johon esiopetuksen osalta vastasivat kuntien esiopetuksesta vastuulliset henkilöt. Vastaus saatiin Manner-Suomen 301 kunnasta yhteensä 251 kunnalta. Vastausprosentti oli hyvä (83,4 %). Lapin kunnista yksi ei vastannut, joten Lapissa vastausprosentti oli 95,2 prosenttia.

Lähes kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset osallistuvat esiopetukseen, ja osallistumattomien määrä oli vähäinen. Manner-Suomessa esiopetukseen osallistumattomien määrä oli kyselyn mukaan hiukan yli 800 lasta ja ilmoitetut osallistumattomien määrät vaihtelivat 0­−189 lapsen välillä. Lapissa osallistumattomia oli yhteensä neljä lasta, jotka asuivat kahdessa eri kunnassa. Esiopetukseen osallistumattomia lapsia oli eniten isoissa kaupunkikunnissa kuten Helsingissä, Espoossa ja Lahdessa. Manner-Suomen kunnista 54 ilmoitti, että esiopetukseen osallistumattomia oli alle kymmenen ja kolme kuntaa, että heitä oli yli 100.