Tiivistelmä

Lapin aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Esiopetus on kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Kunta on velvollinen järjestämään alueensa esiopetusikäisille esiopetusta. Esiopetus on ollut 1.8.2015 lähtien velvoittavaa ja lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Tällä hetkellä lähes kaikki lapset niin Lapissa kuin koko maassakin osallistuvat esiopetukseen. Lapissa oli vain neljä esiopetukseen osallistumatonta lasta syksyllä 2015. Esiopetusta annetaan peruskoulujen esiluokilla ja päiväkodeissa.  Suurin osa esiopetuksesta järjestetään päiväkotien yhteydessä. Lapissa esiopetus tapahtuu Manner-Suomea useammin kouluissa. Järjestämispaikka vaihtelee kunnittain. Lapissa on kahdeksan kuntaa, joissa kaikki esiopetus on järjestetty useita vuosia pelkästään koulun yhteydessä ja kaksi kuntaa, joissa päiväkodit ovat hoitaneet kaiken esiopetuksen. Tulevina vuosina kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä koko maassa.

Osallistumattomuuden syitä Lapissa olivat, että huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä, lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa, jossa ei ole maksutonta esiopetusta tarjoavaa ryhmää, tai matka esiopetukseen tai matka-aika on kohtuuton. Samat syyt olivat myös Manner-Suomessa yleisimpien syiden joukossa. Manner-Suomessa yleinen syy oli myös se, että lapsi on vanhempien mukana ulkomailla tai lapsi on jo aloittanut oppivelvollisuuden suorittamisen.