Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lapin aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Johtopäätökset

Tällä hetkellä lähes kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen niin Lapissa kuin Manner-Suomessakin ja suurimmassa osassa kuntia ei ole lainkaan lapsia, jotka eivät osallistu esiopetukseen. Lapissa oli kuntien ilmoituksen mukaan vain neljä esiopetukseen osallistumatonta lasta syksyllä 2015.

Vuoden 2013 jälkeen esiopetusoppilaiden määrä on kasvanut sekä Lapissa että Manner-Suomessa, Lapissa suhteellisesti enemmän.  Suurin osa esiopetuksesta järjestetään päiväkotien yhteydessä, Lapissa 79 ja Manner-Suomessa 82 prosenttisesti. Manner-Suomessa kouluissa annettava esiopetus on vähentynyt, kun taas Lapissa sekä päiväkotien että koulujen esiopetusoppilaiden määrä on lisääntynyt. Esiopetuksen järjestämispaikka vaihtelee kunnittain. Lapissa on kahdeksan kuntaa, joissa kaikki esiopetus sekä vuonna 2013 että vuonna 2015 järjestettiin koulun yhteydessä. Kahdessa kunnassa kaiken esiopetuksen tuona aikana hoitivat päiväkodit.  Kaupunkikunnissa lähes kaikki esiopetus tapahtuu päiväkodeissa.

Kuljetusedun saavien esiopetuksen oppilaiden määrä on Lapissa hiukan kasvanut, kun taas Manner-Suomessa määrä on vähentynyt. Pitkien etäisyyksien maakunnassa esiopetukseen kuljetuksen tarvitsevia lapsia on suhteellisesti Manner-Suomea enemmän. Tulevaisuudessa kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä koko maassa.

Osallistumattomuuden syitä Lapissa olivat, että haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä, lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa, jossa ei ole maksutonta esiopetusta tarjoavaa ryhmää tai matka esiopetukseen tai matka-aika on kohtuuton. Samat syyt olivat myös Manner-Suomessa yleisimpien syiden joukossa. Manner-Suomessa yleinen syy oli myös se, että lapsi on vanhempien mukana ulkomailla tai että lapsi on jo aloittanut oppivelvollisuuden suorittamisen.

Vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten määrä on Lapissa noin 100 ja Manner-Suomessa vajaa 2 000 lasta. Heistä esiopetukseen osallistuivat Lapissa kaikki ja Manner-Suomessa 97 prosenttia.

Toimenpide-ehdotukset

Kuntien on huolehdittava esiopetusta järjestäessään, että esiopetukseen osallistuminen on huoltajille ja koko perheelle luontevaa sekä vaivatonta ja se palvelee perheen toimintaa, toiveita ja päämääriä.

Lapsen esiopetus- ja hoitopäivästä tulee muodostua mahdollisimman ehyt ja yhtenäinen kokonaisuus siten, että lapsen päivään ei sisälly turhia siirtymisiä ja toimintaympäristö pysyy mahdollisimman samana.

Esiopetus on turvattava perusopetuksen tavoin lähipalveluna.

Kuntien on jatkettava tiedottamista esiopetuksen tavoitteista ja merkityksestä, sillä kuntiin tulee jatkuvasti uusia eri kielisiä ja eri kulttuuritaustaisia kuntalaisia.