Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lapin aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Pelastustehtävien määrä laski jonkin verran Lapissa verrattuna edelliseen vuoteen. Eniten hälytyksiä aiheuttivat automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät, ensivastetehtävät sekä liikenneonnettomuudet. Automaattisten paloilmoituslaitosten varmistus- ja tarkastustehtävien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Eniten lisääntyi liikenneonnettomuuksien määrä. 

Pelastustoimi tavoittaa onnettomuuskohteet keskimäärin riskialueiden edellyttämissä toimintavalmiusajoissa. Eniten toimintavalmiusajan ylityksiä on tapahtunut I ja II riskialueen hälytystehtävissä Tornion ja Kemin alueella.

Toimenpide-ehdotukset

Erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja systemaattista yhteistyötä laitteiston suunnittelussa, asentamisessa, kunnossapidossa ja viranomaisvalvonnassa.

Uudistuneen pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen tuomia vaikutuksia palvelujen tasoon tulee seurata. Hälytyspalvelujen toimintavalmiuden arviointi vaatii yksityiskohtaisempaa tarkastelua, ja se tulee ulottaa toimintavalmiusaikojen lisäksi toimintavalmiuden kokonaisuuteen.