Koulumatkat

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka pitkiä ovat kuljetusoppilaiden koulumatkat?

Oppilaiden koulumatkat ovat pidentyneet jonkin verran aiemmasta. Lähes 78 prosentilla kuljetusoppilaista koulumatka yhteen suuntaan oli silti enintään 20 kilometriä. Yli 50 kilometrin koulumatka oli kaikkiaan 76 kuljetusoppilaalla. Pisimmät koulumatkat olivat 82–100 kilometriä yhteen suuntaan.

Yleisesti on olemassa käsitys, että Lapissa oppilaiden koulumatkat ovat hyvin pitkiä. Joillakin oppilailla näin onkin, ja lukuvuonna 2015–2016 Lapin peruskouluissa oli seitsemän oppilasta, joiden päivittäinen yhdensuuntainen koulumatka oli pidempi kuin 80 kilometriä (vaihteluväli 82–100 km). Edellisessä arvioinnissa lukuvuonna 2013–2014 tällaisia koululaisia oli kaksi. Suurimmalla osalla, 78 prosentilla, kuljetusoppilaista koulumatka yhteen suuntaan oli enintään 20 kilometriä lukuvuonna 2015–2016. Osuus on laskenut edellisestä arvioinnista yhden prosenttiyksiön verran, joten oppilaiden koulumatkat ovat pidentyneet. Yli 20 kilometrin koulumatkalaisia oli nyt 80 enemmän ja yli 50 kilometrin koulumatkan oppilaita on kahdeksan enemmän kuin lukuvuonna 2013–2014. (Taulukko 3.8.1.)

Alaluokkien kuljetusoppilaiden yleisin koulumatka oli nyt yli 5–10 kilometriä yhteen suuntaan, kun se edellisellä arviointikerralla oli alle viisi kilometriä.  Yläluokkien kuljetusoppilaiden yleisin yhden suuntainen koulumatka oli edelleen yli 10–20 kilometriä. Erityistuen päätöksen saaneita oppilaita kuljetetaan eniten alle viiden kilometrin koulumatkalta.  

Taulukko 3.8.1. Kuljetettavien oppilaiden koulumatkat Lapissa lukuvuosina 2015–2016 sekä lukuvuosina 2013–2014 ja 2011–2012

Lähde: Lapin aluehallintovirasto