Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Lapin aluehallintovirasto

Mitä muutoksia esiopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut vuodesta 2013?

Kuljetusedun saavien esiopetuksen oppilaiden määrä Lapissa on jonkin verran kasvanut, kun taas Manner-Suomessa se on vähentynyt. Lapissa esiopetukseen kuljetuksen tarvitsevia lapsia on suhteellisesti Manner-Suomea enemmän.

Lapissa esiopetukseen kuljetettavien lasten määrä on pysynyt varsin vakiona ja seurantajaksolla 2013–2015 kuljetettavien määrä kasvoi ainoastaan 11 lapsella. Vuonna 2015 kuljetuksen esiopetukseen tarvitsi Lapissa noin 17 prosenttia esiopetusoppilaista eli noin 350 lasta. Vaikka Manner-Suomessa esiopetukseen kuljetettavien määrä väheni seurantajaksolla lähes sadalla lapsella, oli esiopetukseen kuljetettavien osuus esiopetusoppilaista edelleen Lappia vähäisempää, vuonna 2015 noin 13 prosenttia.

Esiopetukseen kuljetettavista lapsista suunnilleen puolet kuljetetaan päivähoitoon ja puolet kouluun, Lapissa päivähoidon esiopetukseen suhteellisesti jonkin verran enemmän kuin Manner-Suomessa (Lappi 54 %, Manner-Suomi 50 %). Päivähoidon esiopetuksessa olevien kuljetusoppilaiden määrä lisääntyi jonkin verran niin Lapissa kuin Manner-Suomessakin vuodesta 2013. Sen sijaan Manner-Suomessa koulun yhteydessä järjestettävän esiopetuksen kuljetusoppilaiden määrä väheni selvästi, mutta Lapissa oli tullut jokunen oppilas lisää.

Seutukunnittain vaihtelut olivat suuria. Kuljetukset vähenivät eniten Torniolaaksossa ja Tunturi-Lapissa ja lisääntyivät Pohjois-Lapissa, ja siellä erityisesti päivähoitoon. (Taulukko 2.7.)

Majoitus

Lapissa eikä Manner-Suomessakaan ole esiopetusoppilaita, jotka tarvitsisivat kunnan järjestämää erillistä majoitusta voidakseen osallistua esiopetukseen.

Taulukko 2.7. Esiopetukseen kuljetettavien oppilaiden määrä Lapissa seutukunnittain vuosina 2013 ja 2015

Lähde: Tilastokeskus