Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Lapin aluehallintovirasto

Mitä muutoksia perusopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut viime vuosina?

Kuljetettavien oppilaiden määrä on pysynyt Lapissa ennallaan. Lapissa kuljetettavia on suhteellisesti enemmän kuin Manner-Suomessa.  Lapissa ei ole majoitusta tarvitsevia oppilaita.

Lapissa oli koulukuljetuksessa lukuvuoden 2015–2016 alussa lähes 4 900 oppilasta esiopetus, lisäopetus ja erityisen tuen päätöksen saaneet mukaan lukien (Taulukko 3.8.1.). Kuljetettavia peruskoululaisia oli lähes sama määrä kuin vuonna 2013, mutta noin 40 oppilasta vähemmän kuin vuonna 2011.  Manner-Suomessa kuljetusedun saavien määrä oli laskenut. Kuljetusedun piirissä oli Lapissa edelleen keskimäärin 28 prosenttia kaikista peruskoulun oppilaista, kun Manner-Suomessa kuljetettavien osuus oli 22 prosenttia.  Kunnittainen vaihtelu oli kuitenkin suurta. Kuljetettavien osuus vaihteli enimmillään Savukosken 66 prosentista vähimmillään Keminmaan noin 20 prosenttiin. Koulujen lakkauttamisella ei näytä olevan lisäävää vaikutusta kuljetusoppilaiden määrään, koska suuri osa lakkautettujen koulujen oppilaista on ollut kuljetuksessa jo entisessä koulussaan. Kuljetusmatkat ovat kuitenkin pidentyneet.

Majoitus

Ylipitkien koulumatkojen välttämiseksi kunnat voivat tarjota oppilaille majoitusta koulun läheisyydestä. Majoitusedun saaviin luetaan myös kunnan korvaamassa yksityismajoituksessa olevat oppilaat. Lapissa ei ole enää majoitettuja oppilaita. Ainoastaan Savukoskella on ollut kunnan järjestämässä majoituksessa yhdestä kahteen peruskouluikäistä vuosina 2011–2013.

Manner-Suomessa oli vuoden 2015 syksyllä 173 majoitusedun saavaa perusopetuksen oppilasta. Vuoteen 2013 verrattuna majoitusoppilaiden kokonaismäärä väheni 54 oppilaalla. Majoitetut olivat 99 prosenttisesti erityisen tuen päätöksen saaneita ja lähes 35 prosenttia heistä oli 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia muita kuin vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita. Muita kuin erityisen tuen päätöksen saaneita majoitusedun saajia oli vuonna 2015 vain pari oppilasta.

Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevia perusopetuksen oppilaita oli lisäksi koko maassa 484 (-53 oppilasta vuodesta 2013), Lapissa ei yhtään. Nämä olivat etupäässä oppilaitoksissa, joiden opetuksen järjestäjille on järjestämisluvassa myönnetty lupa sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen järjestämiseen. Tällaisia oppilaitoksia ovat esimerkiksi monet yleissivistävää koulutusta järjestävät kansanopistot ja Anna Tapion koulu, joka on yksityinen perusasteen sisäoppilaitos.

Taulukko 3.8.1. Kuljetettavien oppilaiden koulumatkat Lapissa lukuvuosina 2015–2016 sekä lukuvuosina 2013–2014 ja 2011–2012

Lähde: Lapin aluehallintovirasto