Kuvat ja taulukot

Lapin aluehallintovirasto

Esiopetuksen toimeenpano

Taulukko 2.5.1. Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutos Lapissa seutukunnittain ja kunnittain vuosina 2013 ja 2015

Taulukko 2.5.2. Esiopetusoppilaiden osuudet (%) järjestämispaikan mukaan Lapissa seutukunnittain ja kunnittain vuosina 2013 ja 2015

Taulukko 2.6. Kuusivuotiaiden ikäluokan koko vuonna 2015 ja ennuste vuosille 2016−2025

Taulukko 2.7. Esiopetukseen kuljetettavien oppilaiden määrä Lapissa seutukunnittain vuosina 2013 ja 2015