Kuvat ja taulukot

Lapin aluehallintovirasto

Sijoitettujen lasten perusopetuksen toteutuminen

Kuvio 9.5.1. Saako opetustoimi tarvitsemansa tiedot muilta viranomaisilta?

Kuvio 9.5.2. Opetuksen järjestäjän yhteistyö yksityisen lastensuojelulaitoksen kanssa

Kuvio 9.5.3. Mitkä ovat suurimmat ongelmat lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä?

Taulukko 9.5.1. Lastensuojelulain perusteella sijoitetut oppivelvollisuusikäiset Lapin kunnissa 20.9.2015