Kuvat ja taulukot

Lapin aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Kartta 3.10.1. 7–12-vuotiaiden perusopetuksen saavutettavuus Lapissa vuonna 2015

Kartta 3.10.2. 13–15-vuotiaiden perusopetuksen saavutettavuus Lapissa vuonna 2015

Taulukko 3.5.1.  Lapin perusopetuksen koulut seutukunnittain ja kunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 3.5.2. Perusopetuksen luokkien 1–6 koulut oppilasmäärän mukaan Lapissa vuosina 2005–2015

Taulukko 3.5.3. Perusopetuksen luokkien 7–9 ja 1–9 koulut oppilasmäärän mukaan Lapissa vuosina 2005–2015

Taulukko 3.5.4. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä seutukunnittain ja kunnittain Lapissa vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Taulukko 3.5.5. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä seutukunnittain ja kunnittain Lapissa vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Taulukko 3.6.1. Lapin alakouluikäisten määrä seutukunnittain vuonna 2015 ja ennuste vuosina 2016–2025

Taulukko 3.6.2. Lapin yläkouluikäisten määrä seutukunnittain vuonna 2015 ja ennuste vuosina 2016–2025

Taulukko 3.8.1. Kuljetettavien oppilaiden koulumatkat Lapissa lukuvuosina 2015–2016 sekä lukuvuosina 2013–2014 ja 2011–2012

Taulukko 3.9.1. Lapin peruskoulujen kuljetusedun saavat oppilaat, joiden kuljetus- ja odotusaika ylittää lain salliman ajan syksyllä 2015

Taulukko 3.10.1. Viiden kilometrin etäisyydellä koulusta asuvien peruskouluikäisten osuus kunnittain ja seutukunnittain Lapissa vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 3.10.2. Perusopetuksen saavutettavuus (%) kuntaryhmittäin Lapissa ja Manner-Suomessa vuonna 2015