Kuvat ja taulukot

Lapin aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Kartta 8.9.1. Liikuntapaikkojen maksullisuus  lapsille ja nuorille Lapin kunnissa vuonna 2015

Kuvio 8.5.1. Virallisesti hyväksytyt käyttövuorojen jakoperusteet (%) Lapin kunnissa ja koko maassa vuosina 2010 ja 2015

Kuvio 8.5.2. Syyt, miksi ei ole virallisesti hyväksyttyjä jakoperusteita (lkm) Lapin kunnissa vuosina 2010 ja 2015

Kuvio 8.5.3. Tavat, miten hakijat pääsivät vaikuttamaan käyttövuorojen jakamiseen (lkm) Lapin kunnissa vuonna 2015

Kuvio 8.6.1. Käyttövuorojen jakamisen liikuntapoliittiset tavoitteet (%) Lapin kunnissa ja koko maassa vuosina 2010 ja 2015

Kuvio 8.6.2. Käyttäjäryhmät, johon käyttövuorojen jakamisen liikuntapoliittiset painopisteet kohdistuivat (%) Lapin ja koko maan kunnista vuonna 2015

Kuvio 8.6.3. Strategiat, joihin liikuntapoliittiset tavoitteet ja painopisteet perustuvat (%) Lapin kunnissa vuonna 2015

Kuvio 8.7.1. Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden seuranta (%) Lapin kunnissa ja koko maassa vuonna 2015

Kuvio 8.7.2. Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa (lkm) Lapin kunnissa vuonna 2015

Kuvio 8.7.3. Tarjontaa suurempi liikuntapaikojen kysyntä (%) Lapin kunnissa ja koko maassa vuosina 2010 ja 2015

Kuvio 8.8.1. Käyttäjäryhmä, johon käyttömaksupolitiikan painotukset kohdistuvat (%) Lapin kunnissa vuonna 2015 ja koko maassa vuosina 2007 ja 2015

Kuvio 8.9.1. Liikuntapaikkojen maksut käyttäjäryhmille (lkm) Lapin kunnissa vuonna 2015

Kuvio 8.9.2. Tavat, joilla huomioidaan lasten ja nuorten harrastuskustannusten nousu (%) Lapin kunnissa ja koko maassa vuonna 2015

Kuvio 8.9.3. Lasten ja nuorten liikuntapaikkojen maksullisuus (lkm) Lapin kunnissa vuonna 2015

Taulukko 8.10.1. Lasten ja nuorten liikuntapaikkojen hinnat (€) Lapin kunnissa vuonna 2015