Kuvat ja taulukot

Lapin aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Kuvio 11.6.1. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut (%) lukuvuosina 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 ja 2014–2015 Lapissa.

Kuvio 11.6.2. Lukioiden käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut (%) lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014 Lapissa.

Kuvio 11.6.3. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut (%) lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014 Lapissa.

Kuvio 11.6.4. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen mediaanit (tuntia viikossa/100 oppilasta) peruskouluissa Lapissa ja koko maassa lukuvuonna 2014–2015.

Kuvio 11.6.5. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen mediaanit (tuntia viikossa/100 oppilasta) lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa Lapissa ja koko maassa lukuvuonna 2014–2015.

Taulukko 11.5.1. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus Lapissa ja koko maassa. Vakioimattomat prosenttiosuudet (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuosina 2013–2015.

Taulukko 11.5.2. Terveydenhoitajalla käynnit muutoin kuin terveystarkastuksessa Lapissa ja koko maassa. Vakioimattomat prosenttiosuudet (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015. 

Taulukko 11.5.3. Terveydenhoitajalle pääsyn helppous (muutoin kuin terveystarkastukseen) Lapissa ja koko maassa. Vakioimattomat prosenttiosuudet (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.4. Lääkärillä käynnit muutoin kuin terveystarkastuksessa Lapissa ja koko maassa. Vakioimattomat prosenttiosuudet (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.5. Lääkärille pääsyn helppous (muutoin kuin terveystarkastukseen) Lapissa ja koko maassa. Vakioimattomat prosenttiosuudet (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.6.  Kuraattoripalvelujen käyttö Lapissa ja koko maassa. Vakioimattomat prosenttiosuudet (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.7. Kuraattorille pääsyn helppous Lapissa ja koko maassa. Vakioimattomat prosenttiosuudet (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.8. Psykologipalvelujen käyttö Lapissa ja koko maassa. Vakioimattomat prosenttiosuudet (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.9. Psykologille pääsyn helppous Lapissa ja koko maassa. Vakioimattomat prosenttiosuudet (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 11.5.10. Kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneiden nuorten opiskeluhuoltopalvelujen käyttö Lapissa. Vakioimattomat prosenttiosuudet (%) perusopetuksen 8.ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2015.