Hälytyspalvelujen kysyntä

Lapin aluehallintovirasto

Onko pelastustoimen hälytyspalvelujen kysynnässä tapahtunut muutosta?

Lapissa pelastustoimen hälytystehtävien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 pelastustoimen hälytystehtäviä oli 3472 kpl ja vuonna 2014 hälytystehtäviä oli 3694 kpl. Vuonna 2015 oli pelastustoimen hälytystehtäviä 222 kpl vähemmän kuin vuonna 2014. (Kuvio 13.5.1.)

Eniten Lapin pelastuslaitosta työllistivät automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät, ensivastetehtävät sekä liikenneonnettomuudet.

Vahingontorjuntatehtävät ja liikenneonnettomuudet sekä rakennuspalot lisäsivät Lapin pelastuslaitoksen hälytystehtävien määrää edellisestä vuodesta. Automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheettomien hälytysten määrät jatkoivat vähentymistä.

Vuonna 2015 maastopaloja oli merkittävästi edeltänyttä vuotta vähemmän sateisen kesän jälkeen.

Automaattisen paloilmoittimien tarkistustehtävien määrä vähentyi jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Automaattisten paloilmoittimien tarkistustehtävät ovat ensivastetehtävien ja liikenneonnettomuuksien ohella merkittävin pelastustoimen hälytystehtävien aiheuttaja ja yhdessä nämä aiheuttavat yli puolet kaikista tehtävistä. (Kuvio 13.5.2.)

Erheellisten paloilmoitusten vähentäminen on yksi pelastustoimen viime vuosien keskeisistä tavoitteista, sillä paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamat hälytystehtävät on pääsääntöisesti aiheettomia. Aiheeton hälytys aiheuttaa pelastuslaitokselle tarpeettomia kustannuksia, lisää liikenneonnettomuuden riskiä sekä sitoo tehtävään osallistuvan yksikön pois todellisista onnettomuustilanteista. Yleisimmin aiheeton hälytys on seurausta huolimattomuudesta kiinteistön korjaus- ja huoltotöiden yhteydessä tai laitteiston kunnossapidossa. Vuonna 2011 uudistunut pelastuslaki puuttui aiheettomien hälytysten suureen määrään mahdollistamalla kiinteistön laskuttamisen tapauksissa, joissa aiheettomien hälytysten määrä on suuri. Vuonna 2015 paloilmoittimien tarkistustehtävät vähenivät entisestään.

Kuvio 13.5.1. Hälytystehtävien määrä (kpl) Lapin pelastustoimialueella 2012 - 2015

Lähde: PRONTO

Kuvio 13.5.2. Pelastustoimen yleisimpien hälytystehtävien lukumäärä (kpl) Lapin pelastustoimialueella 2011 - 2015

Lähde: PRONTO