Kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttaminen käyttövuoropolitiikalla

Lapin aluehallintovirasto

Pyritäänkö liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikalla vaikuttamaan kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen?

Käyttömaksupolitiikalla, joka on määritelty liikuntatoimen kehittämisstrategiassa, pyritään vaikuttamaan kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen. Käyttömaksupolitiikalla on pyritty vaikuttamaan erityisesti lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) liikunnan edistämiseen.

Lapissa liikuntatoimen kehittämisstrategia oli viidellä kunnalla (23,8 %), mutta vain Kittilän strategia sisälsi käyttömaksujen määräytymisperusteet. Vastaavasti koko maassa se oli 36,3 prosentilla kunnista ja käyttömaksujen määräytymisperusteet sisältyivät tähän liki puolella kunnista. Tilanne on hieman parantunut, koska vuoden 2007 kyselyssä liikuntatoimen kehittämisstrategia oli Lapissa 19 ja koko maassa 34 prosentilla kunnista. Jos kunnalla ei ollut kehittämisstrategiaa, oli Lapissa 13 kunnalla kunnanhallituksessa, -valtuustossa tai liikunta-asioista vastaavassa lautakunnassa erikseen hyväksytyt käyttömaksujen määräytymisperusteet.

Liikuntapaikkojen käyttömaksussa painotettiin lasten ja nuorten liikunnan edistämistä Lapissa 11 kunnassa (55 %) kun vastaava painotus oli koko maassa 73 prosentissa kunnista. Vuonna 2007 tämä painotus näkyi 52 prosentissa kuntia koko maassa. Näin ollen Lapin kunnissa lasten ja nuorten lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on lisääntynyt vain hieman painotuksena verrattuna koko maahan. Lapissa erityisliikunnan ryhmät oli toinen painotuskohde, kun taas aikuiset ja kilpa- ja huippu-urheilijat eivät olleet käyttömaksuissa erityisasemassa (Kuvio 8.8.1.).

Kuvio 8.8.1. Käyttäjäryhmä, johon käyttömaksupolitiikan painotukset kohdistuvat

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015