Kuvat ja taulukot

Lapin aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Kuvio 9.5.1. Lapin kunnissa saatavilla olevat nuorisotyön palvelut vuonna 2015

Kuvio 9.5.2. Nuorten elinpiirit, joissa kunnallinen nuorisotyö oli läsnä Lapissa vuonna 2015

Kuvio 9.7.1. Nuorisotyön palvelujen arviointitavat Lapin kunnissa vuonna 2015

Kuvio 9.7.2. Palaute- ja arviointiaineiston käyttö Lapin kunnissa vuonna 2015

Kartta 9.6.1. Nuorisotoimen käyttömenojen osuus koko kunnan budjetista Lapin kunnissa vuonna 2014

Kartta 9.6.2.  Nuorisotyön henkilöstö Lapin kunnissa vuonna 2015