Muutokset käyttövuoro- ja maksupolitiikassa

Lapin aluehallintovirasto

Onko käyttövuoro ja -maksupolitiikassa tulossa muutoksia?

Kolme Lapin kuntaa suunnittelee käyttövuoropolitiikan muutoksia, jotka liittyvät käyttövuorojen hintoihin. Syynä tähän on kohonnut tuottotarve ja kunnan budjetti.

Käyttömaksut pysyvät 15 kunnassa nykyisen suuruisena lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä, viidessä kunnassa on korotuspaineita.

Käyttömaksut pysyvät lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä nykyisen suuruisena 15 Lapin kunnassa. Lasten ja nuorten käyttömaksuja suunnitteli nostavansa viisi kuntaa ja aikuisten maksuissa korotuksia oli suunnitellut kahdeksan kuntaa. Lapissa on vähän enemmän korotuspaineita käyttömaksuihin kuin koko maassa.

Arvioinnissa selvitettiin kunnassa eniten käytettyjen liikuntapaikkojen, kuten uimahalli, kuntosali, liikuntasali ja jäähalli, aikuisten, lasten ja nuorten sekä eläkeläisten käyttömaksuja samoin perustein kuin vuonna 2007. Vastaukset koskevat kaikkia kunnassa olevia liikuntapaikkoja. Liikuntasalit määriteltiin koon mukaan siten, että yli 200 m2 on iso sali ja alle 200 m2 on pieni sali. Uimahallin ja kuntosalin hintana oli kertamaksu, mutta liikuntasaleissa ja jäähalleissa kysyttiin yhdistyksen maksamaa tuntihintaa. Hinnoissa ei ole otettu huomioon rahanarvon muutosta.

Lapin kunnissa keskimääräisiin käyttömaksuihin oli tullut korotuksia jäähalleissa ja isoissa liikuntahalleissa. Kaikki kunnat eivät vastanneet hintatietoihin ja kaikissa ei ole uima- tai jäähallia, joten vertailu on vaikeaa (Taulukko 8.10.1.).

Taulukko 8.10.1. Lasten ja nuorten liikuntapaikkojen hinnat

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015