Nuorten osallistuminen nuorisotyön palvelujen arviointiin

Lapin aluehallintovirasto

Osallistuvatko nuoret nuorisotyön palveluiden arviointiin?

Nuoret antoivat tavalla tai toisella palautetta nuorisotyön palveluista kaikissa Lapin kunnissa. Kyse ei kuitenkaan tavallisesti ollut varsinaisesta arvioinnista tai järjestelmällisestä palautteen keräämisestä.

Nuoret osallistuivat tavalla tai toisella nuorisotyön palvelujen arviointiin kaikissa Lapin kunnissa. Se kertoo nuorilähtöisyydestä, mitä kuntien nuorisotyöstä vastaavat viranhaltijat pitävät yhtenä nuorisotyön tärkeimmistä lähtökohdista.

Nuorilta saadut palautteet olivat kunnissa selvästi yleisimmin käytössä oleva nuorisotyön arviointimuoto. Tavallisimmin nuorilta saatu palaute oli säännöllistä, vapaamuotoista ja yleensä suullista palautetta eri toimintojen yhteydessä tai niiden jälkeen. ”Pienellä toimijalla on se etu, että toimintojen/tapahtumien jälkeen arviointi tapahtuu suoraan nuorten kanssa.”  Palaute annettiin välittömästi ja suoraan, mutta kyse ei useinkaan ollut varsinaisesta arvioinnista tai järjestelmällisestä palautteen keräämisestä.

Muutamissa kunnissa järjestettiin palaute- ja asiakaskyselyjä nuorisotiloilla ja kouluilla. Esimerkkinä nuorten tekemästä arvioinnista voidaan mainita nuorisotilojen auditointi, jota nuoret tekevät Rovaniemellä. Kemijärvellä puolestaan kokoontuu kerran vuodessa nuorten kansalaisraati, jossa käsitellään muun muassa nuorisotyön palveluja. Nuorisovaltuustolla tai muulla nuorten vaikuttajaryhmällä oli merkittävä rooli nuorisotyön palvelujen arvioinnissa kuudessa Lapin kunnassa.