Käyttövuoropolitiikan seuranta

Lapin aluehallintovirasto

Seurataanko kunnassa käyttövuoropolitiikan tavotteiden ja painopisteiden toteutumista?

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi kuusi kuntaa. Kunnat tekivät seurantaa kävijämääriä ja ryhmien määriä seuraamalla tai käyttäjäpalautetta keräämällä sekä omavalvonnan avulla.

Lapissa seurattiin eniten liikuntapaikkojen käyttöä tilastoimalla sitä, ketkä vuoroja käyttivät. Toiseksi eniten seurattiin kävijämääriä ja kysyttiin käyttäjäpalautetta. Koko maassa kolmannes kunnista seurasi liikuntapaikkojen käyttöä liikuntapaikkojen kävijämäärinä ja tilastoimalla, ketkä vuoroja käyttivät. Lisäksi käyttäjäpalautetta keräsi noin viidennes kunnista.

Lapissa käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista seurasi kuusi kuntaa, 12 ei seurannut ja kolme ei osannut sanoa seurataanko tätä vai ei. Vuoden 2010 arvioinnin toimenpide-ehdotuksena oli, että kunnan on seurattava käyttövuoropolitiikan tavoitteiden toteutumista. Seuranta ei kuitenkaan ollut lisääntynyt. Seuranta oli vähäisempää Lapissa kuin koko maassa (Kuvio 8.7.1.).

Lapissa samoin kuin koko maassa keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa olivat suuri kysyntä viikon ilta-ajoista ja sopivien tilojen puute. Ongelmat olivat samat ja lähes samansuuruiset kuin vuonna 2010. Lisäksi Lapin kahdeksan kuntaa ilmoitti, ettei ongelmia ole ja tiloja on riittävästi jaossa. Neljällä oli jokin muu syy (Kuvio 8.7.2.).

Kuntia pyydettiin ilmoittamaan viisi liikuntapaikkaa siinä järjestyksessä, missä kysyntä oli suurinta suhteessa tarjontaan. Kaikista suurin kysyntä suhteessa tarjontaan oli liikuntahalleista ja -saleista. Lapissa on viime vuosina valmistunut uusia liikuntahalleja, minkä vuoksi kysyntä oli vähentynyt 20 prosenttiyksikköä, mutta oli edelleen yhtä suurta kuin koko maassa. Jäähallien kysyntä oli Lapissa lisääntynyt 13 prosenttiyksikköä vuodesta 2010, kun koko maassa se oli pysynyt samana. Uimahallien ja ulkoliikuntapaikojen kysyntä oli lisääntynyt Lapissa vähän (Kuvio 8.7.3.). Uusia käyttövuorojen hakijoita olivat harrasteryhmät ja uusien lajien harrastajat.

 

 

 

 

Kuvio 8.7.1. Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden seuranta

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015

Kuvio 8.7.2. Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015

Kuvio 8.7.3. Tarjontaa suurempi liikuntapaikojen kysyntä

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015