Käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet

Lapin aluehallintovirasto

Mitkä ovat käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet?

Käyttövuoropolitiikan tärkein tavoite kunnissa oli tasa-arvon ja tasapuolisuuden huomioimisessa ja painopiste oli lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä. Ne perustuivat joko kunta-, terveysliikunta/hyvinvointi- tai liikuntastrategiaan.

Käyttövuorojen jaossa tärkein tavoite Lapin kunnissa oli tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteuttaminen, joka oli lisääntynyt 30 prosenttiyksikköä. Toisena tavoitteena oli lasten ja nuorten liikunnan edistäminen. Koko maassa tavoitteet olivat päinvastaisessa järjestyksessä (Kuvio 8.6.1.). Lapissa koko maata korkeampana tavoitteena olivat liikuntaseurojen ja kunnan oman liikuntatoiminnan huomioon ottaminen. Terveys- ja kuntoliikunta sekä laajat käyttäjäryhmät eivät yhdessäkään Lapin kunnassa nousseet tärkeimmäksi tavoitteeksi, vaikka vuonna 2010 nekin olivat joissakin kunnissa tavoitteena.

Käyttövuorojen jakamisessa tärkein painopiste oli lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä Lapin kunnissa että koko maassa. Lapissa se oli painopisteenä kahdeksan prosenttiyksikköä vähäisempää kuin koko maassa. Lapin toisena painopisteenä oli soveltavan liikunnan ryhmät (9,5 %). Yhdessäkään Lapin kunnassa aikuiset sekä kilpa- ja huippu-urheilijat eivät olleet tärkeimpänä painopisteenä. Lisäksi kuusi kuntaa ilmoitti, että heillä ei ole eri käyttäjäryhmiä koskevia painotuksia (Kuvio 8.6.2.). Koko maan kunnista vain 2-4 prosenttia painotti soveltavaa liikuntaa, aikuisliikuntaa tai huippu-urheilua.

Käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet perustuivat Lapin 11 kunnassa joko kunta-, terveysliikunta- tai hyvinvointi- ja liikuntastrategiaan (Kuvio 8.6.3.). Seitsemän kuntaa ilmoitti, ettei tavoitteita ja painopisteitä oltu kuvattu missään kunnan strategiassa ja kolmessa kunnassa ne olivat vuosittaisessa talousarvioperusteissa tai liikuntatoimen toimintasuunnitelmassa. Verrattuna vuoden 2010 arviointiin tavoitteiden ja painopisteiden kuvaaminen nimenomaan edellä mainitussa strategiassa on vähän yleistynyt.

 

 

Kuvio 8.6.1. Käyttövuorojen jakamisen liikuntapoliittiset tavoitteet

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015

Kuvio 8.6.2. Käyttäjäryhmät, johon käyttövuorojen jakamisen liikuntapoliittiset painopisteet kohdistuivat

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015

Kuvio 8.6.3. Strategiat, joihin liikuntapoliittiset tavoitteet ja painopisteet perustuvat

Lähde: Aluehallintovirastojen kysely, lokakuu 2015