Tietolähteet

Lapin aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Kuntalaki (410/2015)

Nuorisolaki (72/2006)

Kysely nuorisotoimesta vastaaville viranhaltijoille, Manner-Suomen kunnat, joulukuu 2015, valtakunnallinen vastausprosentti 99,3 %, Lapissa 100 %, Webropol

Hovi, Merja ym. 2009. Nuorisotyön arviointi. Käsikirja nuorisotyön prosessien auditointiin ja itsearviointiin.

Suomen nuorisotyön tilastot, www.nuorisotilastot.fi

Tilastokeskus, väestörakennetaulukot, www.stat.fi