Tietolähteet

Lapin aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Kirjastoasetus (1078/1998)

Kirjastolaki (904/1998)

Lahtinen, Jaani (Gispositio Oy). Yleisten kirjastojen saavutettavuus lapsille. [Ei julkaistu]

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:6.

Huono lukutaito estää  joka kahdeksannen suomalaispojan jatko-opinnot. Yle. http://yle.fi/uutiset/huono_lukutaito_estaa_joka_kahdeksannen_suomalaispojan_jatko-opinnot/8514295 11.12.2015.

Huynh Pauliina: Nuorten kirjastonkäyttöä vähentävät tekijät. Turun ammattikorkeakoulu: kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma, opinnäytetyö 2013/45.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014: Eriarvoistuva lapsuus – Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:3

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2015: Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? Hallituskausi 2011–2015 lapsen oikeuksien näkökulmasta

Peruspalvelujen arviointiraportti: Lapin lääni 2007. Lapin lääninhallituksen julkaisusarja 2008:1.

Mustikkamäki, M. Selvitys Suomen yleisten kirjastojen omatoimipalvelujen toteutumisesta 2015. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 4/2015.

Nurkkala, E Lastenkirjastotyön tulevaisuus. Asiantuntijoiden näkemyksiä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.Opinnäytetyö. 2010.

Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015: Yleiset kirjastot, kansalliset strategiset painoalueet. Opetusministeriön julkaisuja 2009:32, Helsinki 2009.

Opetus: ja kulttuuriministeriö: Tutkimus: Aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkataitoja tulee vahvistaa. http://minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/10/piaac.html?lang

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne.

Suomen yleisten kirjastojen tilasto.

Suomi ykköstilalle luku- ja kirjoitustaito­listauksessa – ”Viimeaikaisissa mittauksissa tekstitaidot ovat taantumaan päin”. Helsingin Sanomat 9.3.2016

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus vuodelta 1989

Yleisten kirjastojen laatusuositus. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20, Helsinki 2010.

Youtubeen ladataan 300 tuntia videoa joka minuutti. Nuori naistubettaja nousi jo suomen vaikutusvaltaisimpien listalle. Yle http://yle.fi/uutiset/youtubeen_ladataan_300_tuntia_videoa_joka_minuutti__nuori_naistubettaja_nousi_jo_suomen_vaikutusvaltaisimpien_listalle/8617660 24.1.2016.