Tietolähteet

Lapin aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Coughlan H, Cannon M, Shiers D, Power P, Barry C, Bates T, Birchwood M, Buckley S, Chambers D, Davidson S, Duffy M, Gavin B, Healy C, Healy C, Keeley H, Maher M, Tanti C & McGorry P (2013). Towards a new paradigm of care: the International Declaration on Youth Mental Health. Early Intervention in Psychiatry 7(2):103–108.

Kaltiala-Heino R, Marttunen M & Fröjd S (2015). Lisääntyvätkö nuorten mielenterveyden ongelmat? Suomen Lääkärilehti 70:1908–1912.

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998.

Lukiolaki 629/1998.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013).

Perusopetuslaki 628/1998.

Perälä M-L, Hietanen –Peltola M, Halme N, Kanste O, Pelkonen M, Peltonen H, Huurre T, Pihkala J & Heiliö P-L (2015). Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen.THL:n opas 36/2015. 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010).

Wiss K & Rimpelä M (2010). Oppilashuollon henkilöstö ja toiminan arviointi. Teoksessa: Rimpelä M, Fröjd S & Peltonen H (toim) (2010): Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien perusopetuksessa 2009 – perusraportti. Koulutuksen seurantaraportiti 2010:1. Opetushallitus.