Tiivistelmä

Lapin aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Lapissa pelastustoimen hälytystehtävien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 pelastustoimen hälytystehtäviä oli 3472 kpl ja vuonna 2014 hälytystehtäviä oli 3694 kpl. Vuonna 2015 oli pelastustoimen hälytystehtäviä 222 kpl vähemmän kuin vuonna 2014. 

Eniten Lapin pelastuslaitosta työllistivät automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät, ensivastetehtävät sekä liikenneonnettomuudet.

Vahingontorjuntatehtävät ja liikenneonnettomuudet sekä rakennuspalot lisäsivät Lapin pelastuslaitoksen hälytystehtävien määrää edellisestä vuodesta. Automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheettomien hälytysten määrät jatkoivat vähentymistä.