Tiivistelmä

Lapin aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Runsas puolet kunnista oli laatinut kirjalliset käyttövuorojen jakoperusteet. Muutos vuoteen 2010 on merkittävä ja avoimuus vuorojen jakoperusteissa on lisääntynyt huomattavasti. Liikunta-asioista vastaava lautakunta hyväksyi 52 prosentissa kunnista käyttövuorojen jakoperusteet. Vuoden 2010 kyselyn mukaan vastaava luku oli 19 prosenttia.

Käyttövuorojen jaossa tärkein tavoite oli tasa-arvon ja tasapuolisuuden huomioon ottaminen ja tärkein painopiste oli lasten ja nuorten liikunnan edistäminen. Verrattuna vuoden 2010 arviointiin tavoitteiden ja painopisteiden kuvaaminen kuntien eri strategiassa oli yleistynyt. Sen sijaan käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden toteutumisen seuranta ei ollut lisääntynyt.

Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa olivat suuri kysyntä viikon ilta-ajoista ja sopivien tilojen puute. Suurin kysyntä suhteessa tarjontaan oli liikuntahalleista ja seuraavaksi suurin liikuntasaleista ja jäähalleista. Käyttövuorojen jaon ongelmat ja suurin kysyntä olivat samat kuin vuonna 2010.

Liikuntatoimen kehittämisstrategia oli viidellä kunnalla. Käyttömaksujen määräytymisperusteet hyväksyttiin erikseen yleisimmin joko kunnanhallituksessa tai -valtuustossa tai liikunta-asioista vastaavassa lautakunnassa.

Liikuntapaikkojen käyttömaksujen painotukset kohdistuivat lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen. Liikuntapaikkojen käyttäminen oli ilmaista lapsille ja nuorille sekä soveltavan liikunnan ryhmille yli puolessa kunnista.

Harrastekustannusten nousun otti maksupolitiikassaan huomioon 10 kuntaa pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot ilmaisina tai niiden hinnat alennettuina lapsille ja nuorille tai tukemalla seurojen käyttövuorojen ostoa. Yleisurheilu- ja pallokentät sekä koulujen liikuntasalit olivat lapsille ilmaisia liikuntapaikkoja

Eniten käytettyjen liikuntapaikkojen, jäähalleja lukuun ottamatta, keskimääräiset hinnat olivat pysyneet lähes samana kuin vuonna 2007. Käyttömaksut pysyvät lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä nykyisen suuruisena suurimmassa osassa kuntia.