Tiivistelmä

Lapin aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Lapin kiinteä kirjastoverkosto ei ole juurikaan harventunut vuodesta 2007 vuoteen 2015. Kirjastoautopalvelu on lakkautettu tuona ajanjaksona Kemin kaupungissa. Muissa palvelua tarjoavissa kunnissa pysäkkien määrä on vähentynyt noin kolme prosenttia.

Kirjastomatkan pituudella on vaikutusta erityisesti lapsiin ja nuoriin, joilla on rajoitetut mahdollisuudet liikkua itse tai käyttää julkisia kulkuvälineitä. Lapissa alle 16-vuotiaan keskimääräinen matka kirjastoon on kolmesta neljään kilometriä. Kunnittain tarkasteltuna keskimääräinen matka voi olla jopa 24 kilometriä. Matka on niin pitkä, että kirjastoon menoon tarvitaan vanhempia ja kuljetusta sekä lähelle tulevia kirjastoautopalveluja.

Kirjastojen aukiolosaatavuus muodostuu tavallisista aukiolotunneista (kirjasto avoinna, henkilökunta palvelemassa asiakkaita) sekä niiden rinnalle tulleesta omatoimiaukiolosta (kirjasto avoinna, henkilökuntaa ei paikalla). Kirjastojen perinteinen aukiolosaatavuus on jonkin verran heikentynyt Lapissa. Sen sijaan omatoimiaukiolo on lisännyt kirjastojen kokonaisaukioloa. Omatoimipalveluratkaisu parantaa saatavuutta, jos se tulee perinteisen aukioloajan rinnalle, ja jos se pystytään toteuttamaan ilman rajoituksia. Lasten kannalta omatoimiratkaisu ei aina takaa hyvää saatavuutta, koska he tarvitsevat aikuisia enemmän henkilökunnan apua. Kirjastoon sisälle pääseminen ei vielä takaa lapselle hyvää palvelua.

Kirjastopalvelujen ydintä lapselle on houkutteleva ja runsas tarjonta. Lapsi elää hetkessä ja käyttäytyy kirjaston asiakkaana lapsen tavoin. Hän ei varaa haluamaansa aineistoa kuten aikuinen, vaan haluaa lukea nyt sen, mitä kaverikin luki. Hankintojen tulee olla lasten tarpeiden mukaisia ja hankintamäärien sellaisia, että nopealla lapsen tarpeeseen vastaamisella kyetään vaikuttamaan lukuhalun heräämiseen ja säilymiseen. Kirjastot panostavat melko hyvin lapsille hankittavaan aineistoon, sillä puolet Lapin kirjastoista hankkii enemmän kuin suosituksen mukaisen yhden lastenkirjan jokaista alle 15-vuotiasta lasta kohden vuodessa.