Vuorohoidossa olevat esiopetusoppilaat

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka moni vuorohoidossa oleva lapsi osallistuu esiopetukseen?

Lapissa vuorohoidossa olevat esiopetusikäiset ovat kaikki esiopetuksessa, Manner-Suomessa noin 97 prosenttia.

Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautinen päivähoito on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat säännöllisesti vuorotyössä tai opiskelevat iltaisin. Vuorohoidossa hoitoaika muodostuu vanhempien etukäteen toimittaman työvuoroluettelon tai oppilaitoksen opiskeluohjelman mukaan. Vanhemman vapaa-, loma- tai sairaspäivinä ei tarjota vuorohoitoa. Viime vuosina vuorohoidon tarve tuntuu kunnissa lisääntyneen, mikä johtuu epäsäännöllisistä työajoista ja pätkätöistä sekä ehkä vielä samanaikaisesta opiskelusta.

Kunnille suoritetussa valtakunnallisessa kyselyssä oli mukana myös vuorohoitoa koskevia kysymyksiä. Kysyttiin, onko kunnassa järjestetty vuorohoitoa, mikä on vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten lukumäärä ja kuinka moni heistä osallistuu esiopetukseen. Kyselyssä ei selvitetty vuorohoidon määrää, vaan pelkästään vuorohoidossa olevien lasten esiopetukseen osallistumista.

Lapissa kyselyyn vastanneista 20 kunnasta vuorohoitoa ilmoitti järjestävänsä 18 kuntaa. Vuorohoitomahdollisuutta ei ollut Savukoskella ja Utsjoella. Myös Manner-Suomessa suurin osa vastanneista kunnista järjesti vuorohoitoa, vain joka kymmenennessä kunnassa vuorohoitoa ei ollut järjestetty.

Vastanneissa Lapin kunnissa oli syksyllä 2015 kaikkiaan 103 vuorohoidossa olevaa esiopetusikäistä lasta, joiden kaikkien ilmoitettiin osallistuvan esiopetukseen. Manner-Suomessa vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten kokonaismäärä oli vajaa 2 000 lasta ja heistä noin 97 prosenttia osallistui esiopetukseen. Ero johtunee siitä, että vaikka kunnat järjestävät tarvittaessa lapselle vuorohoitopaikan, sen käyttöä ei seurata ja tilanne muutoinkin vaihtelee.