Åldersgrupperna i grundskolåldern

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Sydvästra Finlands region

Vilka förändringar förväntas ske i åldersgrupperna inom den grundläggande utbildningen inom de närmaste åren?

Det finns inte någon tillgänglig separat statistik över den svenskspråkiga befolkningens antal bland elever inom grundläggande utbildning. Ur statistiken för hela landet kan man konstatera att inom årskurserna 1-6 så har antalet elever ökat totalt sett med 2,2 procent mellan åren 2013 och 2015. I årskurserna 7-9 har det under samma tid skett en minskning med 0,7 procent.

Prognosen för åren 2014-2025 visar att antalet 7-12-åringar i hela Finland förväntas öka med 0,8 procent och antalet 13–15-åringar förväntas öka med 8 procent. Här finns det stora skillnader mellan regionerna och landskapen. De regioner där antalet 7-12-åringar förväntas öka är Södra Finland samt Västra och Inre Finland. I åldersgruppen 13–15-åringar sker det en ökning inom alla regioner förutom Östra Finland. Men skillnaderna mellan landskapen inom samma region är i många fall stora.