Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta?

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuudessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia.

Vuonna 2015 Lounais-Suomessa 75,2 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui enintään 10 kilometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuksen opetuspisteestä. Saavutettavuus on säilynyt melko samanlaisena vuosiin 2011 ja 2013 verrattuna. Varsinais-Suomessa saavutettavuus hieman heikkeni, kun taas Satakunnassa saavutettavuus hieman parani. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna oli vuonna 2015 Lounais-Suomessa 97,7 prosenttia. Saavutettavuus parani vuosiin 2011 ja 2013 verrattuna. Varsinais-Suomessa saavutettavuus 30 kilometrin etäisyydellä säilyi vuoden 2013 tasolla, Satakunnassa saavutettavuus parani 0,5 prosenttiyksiköllä.  Lounais-Suomessa ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna on koko Manner-Suomeen verrattaessa parempi. (Taulukko 6.6.1.) ja (Kartta 6.6.1., saavutettavuus kunnittain)

Taulukko 6.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Kartta 6.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus enintään 10 kilometrin etäisyydellä kunnittain 2015

Lähde: Aluehallintovirastot