Arviointiasetelma

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Kirjastotoimen arviointikohteena oli kirjastopalvelujen saavutettavuus ja palvelujen saatavuus. Arvioitavana olivat palveluverkon muutokset ja palvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta. Samaa kohdetta arvioitiin edellisen kerran 2007. Yksittäisten kirjastojen tuottamia erityispalveluja tai verkkopalveluja ei tässä yhteydessä arvioitu.

Edellisessä arvioinnissa esitetyista toimenpide-ehdotuksista on toteutunut  yksi. Yleisten kirjastojen laatusuositukset julkaistiin 2010. Kunnille esitetty riittävän aineistomäärän turvaaminen ei ole kuntatalouden ongelmista johtuen toteutunut. Kirjahankinnan tavoitemäärästä (400 uutta kirjaa vuodessa tuhattta asukasta kohden) jäädään selvästi. Lounais-Suomen alueen kirjastoihin hankintaa on keskimäärin 320 kappaletta. Lasten ja nuorten kirja-aineistojen hankintamäärät ovat Lounais-Suomen alueella sitävastoin nousseet keskimäärin 2,7 prosenttia.