Arviointiryhmä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Arviointiryhmä

Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore)

Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö

Iina Berden, opetus- ja kulttuuriministeriö

Petra Havu, opetus- ja kulttuuriministeriö

Esa Pirnes, opetus- ja kulttuuriministeriö

Heli Talvitie, opetus- ja kulttuuriministeriö

Mervi Tiensuu-Nylund, opetus- ja kulttuuriministeriö