Tillgängligheten till gymnasieutbildning

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Sydvästra Finlands region

På vilket avstånd hade svenskspråkiga 16-åringar tillgång till gymnasieutbildning?

De svenskspråkiga 16-åringarnas tillgänglighet till gymnasieutbildning var god

Tillgängligheten till gymnasieutbildning var i stort sett oförändrad jämfört med senaste utvärderingsperiod. År 2015 hade 74 % av de svenskspråkiga 16-åringarna tillgång till gymnasieutbildning på ett avstånd om högst 10 km från hemmet. I Egentliga Finland var situationen sämre och 66 % av ungdomarna hade tillgång till gymnasieutbildning inom högst 10 km från hemmet.  Vidare fanns det skillnader i tillgängligheten mellan de åboländska kommunerna. I Åbo bodde 93 % och i St Karins 85 % på ett avstånd om högst 10 km från ett gymnasium. I Pargas bodde 72 % och i Kimitoöns kommun endast 33 % av de unga på högst 10 km:s avstånd från ett gymnasium.

Drygt 96 % av de svenskspråkiga 16-åringarna i hela landet hade tillgång till gymnasieutbildning på ett avstånd om högst 30 km från hemmet. Skillnaderna i tillgänglighet i förhållande till hela landet utjämnades och var endast två procentenheter sämre. I Egentliga Finland (91 %) var tillgängligheten fem procentenheter sämre än för hela landet. Skillnaderna mellan kommunerna utjämnades. I St Karins bodde alla 16-åringar på högst 30 km:s avstånd från ett gymnasium, i Åbo var motsvarande andel 99 % och i Kimitoöns kommun 98 %. Situationen var något sämre i Pargas (81 %), vilket beror på att Pargas stad är en vidsträckt skärgårdskommun geografiskt sett. Som helhet kan tillgängligheten till svenskspråkig gymnasieutbildning anses ha varit god år 2015. (Se tabell 7.5.1.)

 

Tabell 7.5.1. Svenskspråkiga 16-åringars tillgänglighet till gymnasieutbildning