Johdanto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Johdanto

Pelastustoimen tavoitteena parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuustilanteissa tai onnettomuuden uhatessa, pelastustoimen tavoitteena on pelastaa ihmiset ja turvata tärkeät toiminnot sekä rajoittaa tehokkaasti onnettomuuden seurauksia. Pelastustoimessa ennalta estävällä työllä pyritään vaikuttamaan ihmisten ja organisaatioiden toimintaan onnettomuuksien vähenemiseksi. Ennaltaehkäisevä työ käsittää muun muassa ihmisten opastamisen ja neuvonnan turvallisuusasioissa, rakennusten palotarkastustoiminnan ja muun valvontatoiminnan sekä yleisötilaisuuksien turvalliseen järjestämiseen liittyvät tehtävät.

Turvallisuusviestinnän osalta pelastuslaitokset järjestävät ja osallistuvat paloturvallisuutta edistäviin tapahtumiin, toteuttavat erilaisia kampanjoita sekä antavat neuvontaa paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Vuoden 2015 peruspalvelujen arvioinnissa tarkastellaan pelastustoimen alalta ennaltaehkäisevän työn valistus- ja neuvontapalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Arvioinnissa käytettävät indikaattorit ovat valistustilaisuuksien ja valistusta saaneen väestön määrä ja muutos edellisestä vuodesta sekä valistuksen kohdentuminen riskiryhmille.

Arvioinnissa käytetyt tiedot perustuvat pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta PRONTO:sta saatuihin tietoihin.

 

Lähitulevaisuuden näkymät

Pelastustoimen keskeiset lähitulevaisuuden kysymykset liittyvät pelastustoimen rakenteelliseen muutokseen, jossa pelastuslaitosten määrä tulee vähenemään nykyisestä 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta viiteen pelastuslaitokseen. Edelleen pelastustoimen lähitulevaisuuden strategiset painopisteet liittyvät yhteistyöhön sosiaali- ja terveystoimen kanssa ensihoitopalvelujen osalta, pelastustoimen koulutusjärjestelmän kehittämiseen sekä sopimuspalokuntien toiminnan kehittämiseen.