Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Lounais-Suomessa perusopetusta antavien koulujen määrä vähenee edelleen. Vuosien 2011–2015 aikana koulujen määrä on vähentynyt 35:llä. Valtaosa lakkautetuista kouluista on ollut 1–6 vuosiluokkien kouluja. Vuosiluokkien 7–9 koulujen määrä on vähentynyt kymmenelle ja vastaavasti sama määrä 1–9 –vuosiluokkien kouluja on tullut lisää. Lakkauttamisia on ollut lähes sama määrä molemmissa Lounais-Suomen maakunnissa.

Pienten alle 50 oppilaan 1–6 -vuosiluokat sisältävien koulujen määrä on vähentynyt kymmenellä. Runsas 72 prosenttia 1–6 -vuosiluokkien kouluista on yli 50 oppilaan kouluja. Vuosiluokkien 7–9 kouluista suurin osa on joko 100–299 tai 300–499 oppilaan kouluja. Vuosiluokkien 1–9 kouluista 85 prosenttia on yli sadan oppilaan kouluja ja yli viidensadan oppilaan koulujakin on lähes 28 prosenttia kaikista kyseisten vuosiluokkien kouluista.

Lounais-Suomen perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä on kasvanut vuosiin 2011 ja 2013 verrattuna. Sen sijaan vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä on vähentynyt vuosien 2011–2013 välisenä aikana lähes 600 oppilaalla ja vuosien 2013–2015 välisenä aikana lähes 700 oppilaalla.

Kuljetusedun saaneiden oppilaiden määrä on vähentynyt 1 119 oppilaalla ja erityisen tuen päätöksen saaneiden kuljetusoppilaiden määrä on vähentynyt 111oppilaalla vuoteen 2013 verrattuna.

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus on säilynyt 1–6 -vuosiluokilla vuoden 2013 tasolla ja on vuonna 2015 edelleen melko hyvä. Vuosiluokilla 7–9 perusopetuksen alueellinen saavutettavuus on sitä vastoin heikentynyt, eikä palvelutasotavoitetta saavuteta.