Källor

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Sydvästra Finlands region

Utvärdering gällande grundläggande utbildning

Finlands grundlag 731/1999

Lag om grundläggande utbildning 628/1998

Skolornas antal 20.9.2015. Statistikcentralen 2015

Befolkningsprognos enligt ålder 2015-2040. Statistikcentralen 30.10.2015

Befolkningsrutor L03v2014 (31.12.2014). Statistikcentralen

Utbildning och forskning 2011-2016. Utvecklingsplan. Undervisnings- och kulturministeriet 2011