Liikuntapaikkojen käyttövuoroista päättäminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Miten kunnassa päätetään liikuntapaikkojen käyttövuoroista?

Käyttövuorojen virallisesti hyväksytyt jakoperusteet oli laatinut 53 % kunnista. Jakoperusteet on yleensä hyväksynyt liikunta-asioista vastaava lautakunta.

Virallisesti hyväksytyllä liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteella tarkoitetaan liikunta-asioista vastaavan lautakunnan, kunnanhallituksen tai -valtuuston hyväksymiä käyttövuorojen jakoperustetta. Virallisesti hyväksytyt jakoperusteet edistävät käyttövuoropäätösten johdonmukaisuutta, läpinäkyvyyttä sekä pitkäjänteisyyttä varsinkin niissä kunnissa, joissa käyttövuoroista on eniten kysyntää suhteessa tarjontaan.

Mikäli virallisesti hyväksyttyjä liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteita ei ole, niin yleensä käyttövuorot jaetaan viranhaltijan toimesta vakiintuneen käytännön perusteella.

Lounais-Suomen alueen kunnista 53 % oli laatinut virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet vuonna 2015. Vastaava luku vuonna 2010 oli 29 %. Kuntarakenteen mukaan tarkasteltuna useimmin virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet on laadittu kaupunkimaisissa kunnissa ja harvemmin taas maaseutumaisissa kunnissa.

Useimmiten (63 %) käyttövuorojen jakoperusteet kunnassa hyväksyi liikunta-asioista vastaava lautakunta. Ainoastaan muutamassa kunnassa kunnanvaltuusto tai -hallitus oli hyväksyjänä. Niistä kunnista, joissa oli kirjalliset käyttövuorojen jakoperusteet, 66 %:ssa käyttövuorojen jakaja vahvistettiin hallinto- tai johtosäännössä.

Käyttövuorojen hakijat pääsivät vaikuttamaan jakopäätöksiin 90 %:ssa kunnista. Yleisin vaikuttamisen tapa oli yhteinen kokous vuorojen hakijoiden kanssa tai neuvottelu kunnan liikuntatoimen kanssa.