Kolmen koulutusalan saavutettavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta vähintään kolmella eri
koulutusalalla?

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus edellyttää hyvän maantieteellisen sijainnin lisäksi riittävän monta koulutusalavaihtoehtoa. Tässä arvioinnissa riittävä valinnanmahdollisuus oli, kun nuorella oli valittavana koulutusta vähintään kolmelta eri koulutusalalta. (Taulukko 6.7.1.)

Vuonna 2015 Lounais-Suomessa vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna oli 67,0 prosenttia. Saavutettavuus hieman heikkeni vuosiin 2011 ja 2013 verrattuna. Etäisyyden kasvaessa 30 kilometriin saavutettavuus parani 96,7 prosenttiin. Saavutettavuudessa maakuntien välillä oli huomattava ero 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna, mutta 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna saavutettavuudessa kahden maakunnan välillä ei ollut juuri eroa. Kolmen koulutusalan tarjonnalla Lounais-Suomessa saavutettavuus 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna oli jokaisena tarkasteluvuotena parempi kuin Manner-Suomessa keskimäärin. (Kartta 6.7.1. Saavutettavuus kunnittain)

Taulukko 6.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Kartta 6.7.1. Vähintään kolmen koulutusalan ammatillisen koulutuksen saavutettavuus kunnittain 2015