Koulujen määrä ja koko, oppilaiden määrä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Miten perusopetuksen koulujen ja oppilaiden määrä on muuttunut viime vuosina?

Perusopetusta antavien koulujen määrä väheni edelleen. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä lisääntyi Varsinais-Suomessa, mutta väheni Satakunnassa. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä väheni molemmissa maakunnissa.

Koulujen määrä

Lounais-Suomessa oli syksyllä 2015 yhteensä 306 perusopetusta antavaa suomenkielistä koulua. Luvussa ovat mukana myös peruskoulut (7–9 tai 1–9), joissa annetaan perusopetuksen lisäksi myös lukio-opetusta. Sen sijaan peruskouluasteen erityiskoulut eivät sisälly lukuun. (Taulukko 4.5.1.)

Vuodesta 2013 vuoteen 2015 koulujen määrä väheni 18:lla ja vuosien 2011–2015 välisenä aikana koulujen määrä väheni 35:llä. Suurin osa lakkautetuista kouluista oli alaluokkien kouluja, mutta myös yläluokkien kouluja oli lakkautettu. Osa lakkautetuista ala- ja yläluokkien kouluista oli yhdistetty ja muutettu 1–9 vuosiluokkien kouluiksi. Tämä näkyi 1–9 vuosiluokat sisältävien koulujen lukumäärän kasvuna. Vertailuvuosina molemmissa maakunnissa lakkautettiin lähes yhtä monta koulua, kuitenkin niin, että Satakunnassa vähenemistä tapahtui erityisesti vuosina 2011–2013, kun taas Varsinais-Suomessa vasta vuosina 2013–2015.

Koulujen koko

Lounais-Suomessa oli syksyllä 2015 suomenkielisiä 1–6 -vuosiluokkien kouluja 221. Kouluista 72 prosenttia oli yli 50 oppilaan kouluja. Alle 10 oppilaan kouluja oli kaksi. Koulut sijaitsevat Paraisten kaupungissa Utön saaressa ja Simonkylässä. Oppilasmäärältään suurin alaluokkien koulu oli Liedon kunnassa sijaitseva Jokilaakson 575 oppilaan koulu. (Taulukko 4.5.2.)

Vuosiluokkien 7–9 kouluja Lounais-Suomessa oli 38 syksyllä 2015. Pääasiassa koulut olivat oppilasmäärältään joko 100–299 tai 300–499 oppilaan kouluja. Yli 500 oppilaan kouluja oli vain neljä. Niistä suurin oli Vaisaaren koulu Raisiossa, jossa opiskeli 758 yläkoulun oppilasta. Pienin yläluokkien koulu oli Vehmaan Vinkkilän 75 oppilaan yläkoulu. (Taulukko 4.5.3.)

Vuosiluokkien 1–9 kouluja Lounais-Suomessa oli syksyllä 2015 kaikkiaan 47.  Näiden ns. yhtenäiskoulujen määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Valtaosa kouluista sijoittui kolmeen suurimpaan kokoluokkaan. (Taulukko 4.5.3). Oppilasmäärältään pienin 1–9 -vuosiluokkien koulu oli Paraisten Ulkosaariston 11 oppilaan koulu ja suurin Luostarinvuoren koulu Turussa, jossa oppilaita oli 1041.

Oppilasmäärä

Lounais-Suomessa oli syksyllä 2015 yhteensä 64 730 perusopetuksen oppilasta. Oppilasmäärässä ovat mukana vuosiluokkien 1–9 oppilaat kaikista kieliryhmistä. Mukana eivät ole koulujen esiopetuksessa olevat oppilaat eivätkä lisäopetusta saavat oppilaat. Kaikista oppilaista 66,5 prosenttia oli 1–6 –vuosiluokkien oppilaita ja 33,5 prosenttia vuosiluokkien 7–9 oppilaita. Oppilaista 51,5 prosenttia on poikia ja 48,5 prosenttia on tyttöjä.

Vuosiluokkien 1–6 koulujen oppilasmäärä

Syksyllä 2015 Lounais-Suomessa 1–6 -vuosiluokkien kouluissa oli 43 074 oppilasta. Oppilasmäärä kasvoi 326 oppilaalla vuodesta 2013 vuoteen 2015. Vuosien 2011–2013 välisenä aikana oppilasmäärä väheni Lounais-Suomen molemmissa maakunnissa. Vuosien 2013–2015 aikana Varsinais-Suomessa oppilasmäärä kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä, sen sijaan Satakunnassa vuosiluokkien 1–6 oppilaiden määrä väheni 0,4 prosenttiyksikköä. (Taulukko 4.5.4.)

Vuosiluokkien 7–9 koulujen oppilasmäärä

Syksyllä 2015 Lounais-Suomen 7–9 -vuosiluokkien kouluissa oli 21 656 oppilasta. Oppilasmäärä väheni vuoteen 2013 verrattuna lähes 700 oppilaalla. Oppilasmäärä väheni molemmissa maakunnissa sekä vuosien 2011-2013 että vuosien 2013-2015 välisenä aikana. Vuosien 2013-2015 välisenä aikana oppilasmäärän väheneminen oli suhteellisesti jyrkempää vuosiin 2011-2013 verrattuna. (Taulukko 4.5.5.)

 

 

Taulukko 4.5.1. Suomenkielisten koulujen määrät ilman erityiskouluja maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.5.2. Suomenkieliset 1-6 -luokkien koulut oppilasmäärän mukaan vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.5.3. Suomenkieliset 7-9 ja 1-9 -luokkien koulut oppilasmäärän mukaan vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.5.4. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 4.5.5. Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärät maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015