Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia perusopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut viime
vuosina?

Kuljetusoppilaiden määrä väheni runsaalla 1 100 oppilaalla. Myös erityisen tuen päätöksen saaneiden kuljetusoppilaiden määrä väheni. Lounais-Suomessa oli Manner-Suomeen verrattuna suhteellisesti enemmän kuljetusoppilaita. Majoitusoppilaita Lounais-Suomessa oli 20.

Lounais-Suomessa oli vuonna 2015 kuljetusedun saavia oppilaita 15 618. Kuljetusedun saavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista oli 23,8 prosenttia. Kuljetusedun saavien oppilaiden määrä väheni 1 119 oppilaalla vuoteen 2013 verrattuna ja 932 oppilaalla vuoteen 2011 verrattuna. Lounais-Suomessa oli suhteellisesti enemmän kuljetusoppilaita kuin Manner-Suomessa keskimäärin. (Taulukko 4.5.8.)

Erityisen tuen päätöksen saaneita kuljetusoppilaita Lounais-Suomessa vuonna 2015 oli 3 098. Myös erityisen tuen päätöksen saaneiden kuljetusoppilaiden määrä oli laskenut edellisiin vuosiin verrattuna. Vuoteen 2013 verrattuna erityisen tuen kuljetusoppilaiden määrä väheni noin 100 oppilaalla. Erityisoppilaita vuonna 2015 oli 5 909. Yli puolet (52,4 prosenttia) erityisen tuen oppilaista sai vuonna 2015 kuljetusedun.

Majoitus

Ylipitkien koulumatkojen välttämiseksi kunnat voivat tarjota oppilaille majoitusta koulun läheisyydestä. Tätä mahdollisuutta on käytetty viime vuosina varsin vähän ja majoitusedun saajien määrä on vähentynyt vuosittain. Tilastokeskuksen tietojen mukaan syksyllä 2015 Manner-Suomessa oli 173 ja majoitusedun saavaa perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen oppilasta. Vuonna 2013 heitä oli 227. Lounais-Suomessa majoitusedun saavia oppilaita vuonna 2015 oli 20 ja vuonna 2013 majoitusoppilaita oli 30. Majoitusoppilaat olivat Turussa majoituksessa olevia erityisen tuen oppilaita.

Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa oppilaita oli koko maassa vuonna 2015 yhteensä 484. Lounais-Suomessa heitä oli 35. Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat oppilaat olivat kaikki yleissivistävää koulutusta järjestävien kansanopistojen oppilaita.

Taulukko 4.5.8. Kuljetusedun saavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista maakunnittain 2013 ja 2015