Kuvat ja taulukot

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus

Taulukko 6.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 6.6.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 6.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Taulukko 6.8.1. Yhteishaussa vuosina 2011, 2013 ja 2015 lukiokoulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet maakunnittain

Taulukko 6.8.2. Yhteishaussa vuosina 2011, 2013 ja 2015 ammatilliseen koulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet

Taulukko 6.9.1. Toisen asteen koulutuksen aloittavat opiskelijat vuosina 2013 ja 2015 maakunnittain ja sukupuolen mukaan (yhteishaussa hakeneet opiskelijat)