Kuvat ja taulukot

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Taulukko 4.5.1. Suomenkielisten koulujen määrät ilman erityiskouluja maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015
Taulukko 4.5.2. Suomenkieliset 1–6 –luokkien koulut oppilasmäärän mukaan vuosina 2011, 2013 ja 2015
Taulukko 4.5.3. Suomenkieliset 7–9 ja 1–9 –luokkien koulut oppilasmäärän mukaan vuosina 2011, 2013 ja 2015
Taulukko 4.5.4. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärät maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015
Taulukko 4.5.5. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärät maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015
Taulukko 4.5.6. Ennuste alakouluikäisten määrän kehittymisestä maakunnittain vuosina 2015–2025, vertailu vuoteen 2014
Taulukko 4.5.7. Ennuste yläkouluikäisten määrän kehittymisestä maakunnittain vuosina 2015–2025, vertailu vuoteen 2014
Taulukko 4.5.8. Kuljetusedun saavien oppilaiden osuus kaikista oppilaista maakunnittain 2013 ja 2015
Taulukko 4.5.9. Perusopetuksen saavutettavuus (%) maakunnittain 2015, muutos vuosiin 2011 ja 2013
Taulukko 4.5.10. Perusopetuksen saavutettavuus (%) kuntaryhmittäin Lounais-Suomessa 2015