Kuvat ja taulukot

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutus liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Taulukko 11.10.1. Eri liikuntapaikkojen käyttövuorojen hintatietoja Lounais-Suomessa vuonna 2015

Kuvio 11.7.1. Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaon keskeisimmät ongelmat kunnissa vuonna 2015

Kuvio 11.7.2. Liikuntapaikat, joissa käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempi vuosina 2010 ja 2015

Kuvio 11.9.1. Liikuntapaikkojen maksullisuus eri käyttäjäryhmille Lounais-Suomessa vuonna 2015

Kuvio 11.9.2. Kuntien tavat ottaa huomioon lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannusten nousu Lounais-Suomen alueella vuonna 2015

Kuvio 11.10.1. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen suunniteltu muutos eri käyttäjäryhmille Lounais-Suomessa 2015