Kuvat ja taulukot

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Kartta 12.7.1. Nuorisotoimen koko henkilöstön määrä

Kuvio 12.5.1. Kunnallisten palvelujen saatavuus

Kuvio 12.5.2. Eri palvelujen saatavuus kuntakoon mukaan

Kuvio 12.5.3. Eri palvelujen saatavauus maakunnittain

Kuvio 12.5.4. Nuorisotoimen toiminta nuorten areenoilla

Kuvio 12.5.5. Miten palvelut tuotetaan

Kuvio 12.5.6. Nuorisotyön ikäryhmät

Kuvio 12.5.7. Toimintamuodot jossa onnistumisia

Kuvio 12.6.1. Nuorisotoimen toimintamenot per nuori

Taulukko 12.5.1. Palvelujen suurin ja pienin määrä kunnan asukasmäärän mukaan

Taulukko 12.6.1. Toimintamenot kuntakoon ja maakunnan mukaan

Taulukko 12.6.2. Toimintamenot suurin ja pienin kuntakoon mukaan

Taulukko 12.6.3. Nuorisotilojen määrän muutokset kuntakoon mukaan

Taulukko 12.6.4. Nuoria per nuorisotila kuntakoon mukaan

Taulukko 12.6.5. Nuorisotyön htv:t kuntakoon mukaan

Taulukko 12.6.6. Keskiarvo nuori per nuorisotoimen htv kuntakoon mukaan

Taulukko 12.7.1. Mitkä tahot käyttävät arvioinnin tuloksia