Valistus- ja neuvontapalvelujen määrä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon pelastuslaitokset ovat tuottaneet valistus- ja neuvontapalveluja?

Pelastustoimessa opastus- ja neuvontapalveluista käytettäväksi käsitteeksi on vakiintunut turvallisuusviestintä. Pelastustoimen tulostavoitteeksi on asetettu antaa turvallisuusviestintää 20 %:lle väestöstä. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen järjestämä turvallisuusviestintä tavoitti 8 % alueen väestöstä. Satakunnan pelastuslaitoksen vastaava luku oli 21 %. Tilastollisesti tarkasteltuna Varsinais-Suomen pelastuslaitos ei saavuttanut turvallisuusviestinnälle asetettua valtakunnallista tulostavoitetta. Satakunnan pelastuslaitoksen osalta turvallisuusviestinnän tavoite saavutettiin paremmin. Kuvassa 15.1. on esitelty pelastuslaitoksittain turvallisuusviestinnän määrän kehittymistä vuosina 2010-2015.

Kuva 15.1. Turvallisuusviestinnän kehitys vuosina 2010-2015