Käyttäjäryhmien liikunnan edistäminen käyttömaksupolitiikalla

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Miten kunta edistää käyttäjäryhmien liikuntaa käyttömaksupolitiikalla?

Liikuntapaikkojen käyttö oli maksutonta lapsille ja nuorille 64 %:ssa Lounais-Suomen kunnista. Vastaava luku erityisryhmien kohdalla oli 46 %, aikuisten käyttäjien kohdalla 31 % ja kilpaurheilijoille liikuntapaikojen käyttö oli maksutonta myös 31 %:ssa kunnista (Kuvio 11.9.1).

Lounais-Suomen kunnista yli kaksi kolmasosaa huomioi harrastuskustannusten nousun pitämällä liikuntapaikkojen käyttövuorot maksuttomina lapsille ja nuorille. Lisäksi kunnat jonkin verran alensivat lasten ja nuorten käyttövuorojen hintoja (Kuvio 11.9.2.).

Yleensä maksuttomia liikuntapaikkoja lapsille ja nuorille olivat yleisurheilu- ja pallokentät sekä erikokoiset liikuntasalit.

Kuvio 11.9.1 Liikuntapaikkojen maksullisuus eri käyttäjäryhmille Lounais-Suomessa vuonna 2015

Kuvio 11.9.1 Liikuntapaikkojen maksullisuus eri käyttäjäryhmille Lounais-Suomessa vuonna 2015

Kuvio 11.9.2. Kuntien tavat ottaa huomioon lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannusten nousu Lounais-Suomen alueella vuonna 2015

Kuvio 11.9.2. Kuntien tavat ottaa huomioon lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannusten nousu Lounais-Suomen alueella vuonna 2015