Kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttaminen käyttövuoropolitiikalla

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Pyritäänkö liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikalla vaikuttamaan kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen?

Kuntien ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttömaksupolitiikalla on pyritty vaikuttamaan erityisesti lasten ja nuorten sekä erityisryhmien liikunnan edistämiseen.

Liikuntapaikkojen käyttömaksujen määrittely on aina tietoinen strateginen linjaus, joka pohjautuu joko virallisesti hyväksyttyyn päätökseen tai vakiintuneeseen käytäntöön. Lounais-Suomen kunnista ainoastaan 21 %:ssa on virallisesti hyväksytty liikuntatoimen kehittämisstrategia. Kehittämisstrategialla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa hahmotetaan kunnan liikuntatoiminnan tulevaisuuden haasteet, halutut kehittämislinjat ja painopisteet.

Liikuntapaikkojen käyttömaksussa painotettiin lasten ja nuorten liikunnan edistämistä 63 %:ssa Lounais-Suomen kunnista. Kunnan ylläpitämät liikuntapaikat olivat pääsääntöisesti maksuttomia tai käyttömaksut oli alennettu lapsille ja nuorille sekä erityisryhmille. Maksuttomien liikuntapaikkojen tarjoajat ovat pääasiassa maaseutumaisia kuntia, joissa liikuntapaikat ovat pääasiassa ulkoliikuntapaikkoja ja koulujen liikuntatiloja.