Lukiokoulutuksen saavutettavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta?

Lukiokoulutuksen saavutettavuus oli Lounais-Suomessa edelleen melko hyvä 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna ja erittäin hyvä 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna.

Lounais-Suomessa 83,5 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui korkeintaan 10 kilometrin etäisyydellä lukiokoulutuksen opetuspaikasta. Saavutettavuus heikkeni vuoteen 2013 verrattuna yhdellä prosenttiyksiköllä. Varsinais-Suomessa saavutettavuus säilyi vuoden 2013 tasolla, mutta Satakunnassa saavutettavuus heikkeni 1,3 prosenttiyksiköllä. Lounais-Suomessa 98,5 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui korkeintaan 30 kilometrin etäisyydellä lukiokoulutuksen opetuspaikasta. Lukiokoulutuksen saavutettavuus 30 kilometrin etäisyydellä laskettuna parani sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa. (Taulukko 6.5.1.) ja (Kartta, saavutettavuus kunnittain 6.5.1.)

Lounais-Suomen 16–vuotiaiden ikäluokka pieneni vain 45 nuorella vuoteen 2013 verrattuna. Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2015 oli -0,6 prosenttia, kun muutos vuodesta 2011 vuoteen 2013 oli -6,4 prosenttia. 16–vuotiaiden ikäluokan pienenemisen vauhti näin ollen hidastui. Vuodesta 2013 vuoteen 2015 Varsinais-Suomen 16–vuotiaiden ikäluokka pieneni 52 nuorella ja Satakunnan vastaava ikäluokka kasvoi seitsemällä nuorella.

Taulukko 6.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä maakunnittain vuosina 2011, ja 2013 ja 2015

Kartta 6.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 kimometrin etäisyydellä kunnittain 2015

Lähde: Aluehallintovirastot