Muutokset käyttövuoro- ja maksupolitiikassa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Onko käyttövuoro ja -maksupolitiikassa tulossa muutoksia?

Käyttövuoropolitiikan muutoksia oli tulossa noin neljäsosaan kunnista. Käyttömaksujen arvioitiin yleisimmin pysyvän ennallaan lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä.

Yleisimmin kunnat aikoivat tarkistaa käyttövuorojen hintoja. Uusien liikuntalajien mukaan tulo oli tärkein kuntien esittämistä toimintaympäristömuutoksista, jotka vaikuttavat käyttövuoropolitiikkaan.

Käyttömaksut pysyvät nykyisen suuruisena useimmissa kunnissa (Kuvio 11.10.1.).  Lasten ja nuorten käyttömaksuja suunnitteli nostavansa14 % kyselyyn vastanneista kunnista ja aikuisten maksuissa korotuksia oli suunnitellut 32 % kunnista.

Arvioinnissa selvitettiin joidenkin eniten käytettyjen liikuntapaikkojen käyttömaksuja samoin perustein kuin vuonna 2007. Liikuntasalit määriteltiin koon mukaan siten, että yli 200 m2 kokoinen sali on iso ja alle 200 m2 on pieni liikuntasali. Ilmoitettu uimahallin ja kuntosalin hinta oli kertamaksu ja liikuntasalin ja jäähallin hinta oli tuntihinta. Hinnoissa ei ole otettu huomioon rahanarvon muutosta. Kaikkien liikuntapaikkojen käyttömaksut olivat nousseet.

Eri liikuntapaikkojen käyttömaksuissa on suurta vaihtelua eri kunnissa ja eri käyttäjäryhmillä (Taulukko 11.10.1.). Jotkin kunnat pystyivät edelleen tarjoamaan muun muassa maksuttomia jäähallivuoroja lasten ja nuorten ryhmille.

Kuvio 11.10.1. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen suunniteltu muutos eri käyttäjäryhmille Lounais-Suomessa 2015

Kuvio 11.10.1. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen suunniteltu muutos eri käyttäjäryhmille Lounais-Suomessa 2015

Taulukko 11.10.1. Eri liikuntapaikkojen käyttövuorojen hintatietoja Lounais-Suomessa vuonna 2015